Program

Yunanca Eğitim Programı

A1.1 seviyesinden başlamak üzere, her kur toplam 96 saatten oluşup 16 hafta sürmektedir.

Seviye Toplam saat Süresi
Temel A1.1 96 16 hafta (4 ay)
A1.2 96 16 hafta (4 ay)
A2.1 96 16 hafta (4 ay)
A2.2 96 16 hafta (4 ay)
Orta B1.1 96 16 hafta (4 ay)
B1.2 96 16 hafta (4 ay)
B1.3 96 16 hafta (4 ay)
B2.1 96 16 hafta (4 ay)
B2.2 96 16 hafta (4 ay)

 

Yunanca Dil Seviyeleri[*]


[*]Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesine göre (Common European Framework of Reference – CEF), http://europass.cedefop.europa.eu/tr/resources

2019

16 HAFTALIK PROGRAM

( NORMAL PROGRAM )

26 Kasım 2018

7 Ocak 2019

4 Şubat 2019

4 Mart 2019

1 Nisan 2019

29 Nisan 2019

27 Mayıs 2019

1 Temmuz 2019

29 Temmuz 2019

2 Eylül 2019

7 Ekim 2019

4 Kasım 2019

2 Aralık 2019

 

Dilmer’de resmi tatil ve dini bayramlarda ders yapılmaz.

Kurs Kayıt Formu

  • Yukarıda verdiğim bilgiler doğru, gerçek ve eksiksizdir. Bu bilgilerden herhangi birisinin yanlış olduğu anlaşılırsa; bu durumun, işe alınmama veya işime son verilmesine neden olacağını kabul ederim.
 

Doğrulama