Kullanılan Kitap: Qui Italia

Kur Sayısı: 10

Kur Süresi: Her kur 2 ay (48 saat)

* Kurların içeriği ile ilgili genel bilgi aşağıda belirtildiği gibidir.

İtalyan alfabesi, okunuş özellikleri, tanışmada kullanılan kalıplar,sayılar, haftanın günleri, aylar, mevsimler.

Al Corso di Lingua ( Dil kursunda ) : Selamlaşma, tanışma, kendini tanıtma, birine soru sorma.

Essere ve Avere fiillerinin şimdiki zaman çekimleri, sıfat ve isimlerin tekil-çoğul, dişil-eril durumları, belirtili belirtisiz artikeller.

Vita Quotidiana ( Günlük Yaşam ) : Evini tarif etme, diğer insanlardan da evlerini tarif etmelerini isteme, saati sorma ve söyleme, teşekkür etme, teşekküre cevap verme.

Şimdiki zamanda fiil çekimi, belirtili-belirtisiz artikeller

Attivita della settimana ( Haftalık aktivite ), Abitudini ( Alışkanlıklar ) : Kendinden, alışkanlıklardan bahsetme, gün sorma, davet etme, daveti kabul yada reddetme, şüphenin ifade edilmesi.

Potere, volere, dovere, andare, venire, uscire fiillerinin zamanda çekilmesi.

Vacanze ( Tatiller ) : Anlatma, anlatmalarını isteme, kibarca bir şey sorma.

Geçmiş zaman, isim ve sıfatların çoğul halleri, yer zarfı CI

Istruzione e carriera ( Eğitim ve kariyer ) : Plan yapma, tahminde bulunma, söz verme, telefonda biriyle konuşma, telefona cevap verme.

Basit ve geçmiş gelecek zaman, sıra sayı sıfatları, birleşik yer edatları.

Le cose Proprie ( Sahip olunan şeyler ), La Famiglia ( Aile ) : Bir şeyin kime ait olduğunu sorma, sahip olunan şeylerden bahsetme, ailesini anlatma, üzüntü ve neşeyi ifade etme.

İyelik sıfatları ve zamirleri, işaret sıfatları ve zamirleri, bello ( güzel ) sıfatıImage

Abituduni quotidiane ( Gündelik alışkanlıklar ) : Gündelik alışkanlıklarını anlatma, yardım teklif etme, yardımı kabul ya da reddetme.

Dönüşlü fiiller.

Ricordi ( Hatıralar ) : Anlatma, tarif etme, hatırlama

Imperfetto : Geçmiş zaman ( yapıyordum ), Trapassato Prossimo : miş’li geçmiş zaman

Negozi ( Dükkanlar ), Vestiario ( Elbise ) : Bir harekette bulunmaya karar verme, bir ricada bulunma, şüpheyi ifade etme, itiraz etme

Dolaysız zarflar, Ne zamir parçacığıImage

Tempo Libero ( Boş zaman ), Interessi culturali e artisti ( Kültürel ve sanatsal faaliyetler )

Yargıları ifade etme

Dolaylı zarflar, piacere fiili

Mass Media ( Madya ) : Bir arzuyu ifade etme, kibarca bir şey sorma, tavsiyede bulunma

Şart kipi ( Modo condizionale ) , bazı isimlerin çoğul hali

Mezzi di trasporto ( Ulaşım araçları ), Sport ( Spor ) : Karşılaştırma yapm, onayladığını, onaylamadığını, şüpheyi ifade etme

Sıfatın dereceleri, mukayese etme, göreceli üstünlük, kesin üstünlük, birleşik zarflarImage

Salute e Benessere ( Sağlık ) : Emir vermek, yol göstermek, bilgi vermek, tavsiye istemek, izin vermek, birisinden bir işi yapmasını istemek

Natura ( Doğa ), Citta’e campagna ( Şehir ve köy ) : Onaylamadığını göstermek

Pronomi relativi : İlgi zamirleri, ci ve ne’nin kullanımı

Musica ( Müzik ) : Anlatma

Passato Remoto : Di’li geçmiş zaman, Alterazione : Küçültme-Büyütme ekleri

Inquinamento Ambiantale ( Çevre kirliliği ) : Bir Şüpheyi ifade etme, kişisel bir fikri ifade etme, bir arzuyu ifade etme, hipotez kurma

Dilek kipi, Şartlı cümleler

fatti di cronaca ( Önemli haberler ), Prodotti tipici (Tipik ürünler ) :

Anlatma, tarif etme, bilgi verme

Edilgen cümleler ( La forma passiva )

Gente ( İnsanlar ), Fatti Curiosi ( İlginç Olaylar ) : Anlatma, Şaşırdığını ifade etme

Modi indefiniti : Belirsizlik cümleleri, Gerundio : zarf fiil, Infinito : mastar, Participio : sıfat fiil

İşlenmiş olan konuların genel bir tekrarı, bütün gramer konularıyla ilgili alıştırmalar, çeşitli metinlerin okunup çözümlenmesi, pratiğe yönelik aktiviteler.

Kurs Günleri Kurs Saatleri Haftalık Kurs Saatleri Toplam Saat Kurs Süresi
AKŞAM
Haftaiçi 2 Gün 19.00-21.50 6 48 8 Hafta
HAFTA SONU
C.Tesi-Pazar 10.00-12.50 6 48 8 Hafta
C.Tesi-Pazar 13.00-15.50 6 48 8 Hafta
C.Tesi-Pazar 14.00-16.50 6 48 8 Hafta

* Öğrenci ve öğretmenlere %10 indirim.

* Kurslarda kur tekrarı %50 indirimlidir.

2019

8 HAFTALIK PROGRAM

( NORMAL PROGRAM )

26 Kasım 2018

7 Ocak 2019

4 Şubat 2019

4 Mart 2019

1 Nisan 2019

29 Nisan 2019

27 Mayıs 2019

1 Temmuz 2019

29 Temmuz 2019

2 Eylül 2019

7 Ekim 2019

4 Kasım 2019

2 Aralık 2019


 

Dilmer’de resmi tatil ve dini bayramlarda ders yapılmaz.

Kurs Kayıt Formu

  • Yukarıda verdiğim bilgiler doğru, gerçek ve eksiksizdir. Bu bilgilerden herhangi birisinin yanlış olduğu anlaşılırsa; bu durumun, işe alınmama veya işime son verilmesine neden olacağını kabul ederim.
 

Doğrulama